”En stor andel av de patienter som vi har behandlat upplever
att de har blivit så mycket bättre att de fått livet tillbaka.”

Vi hjälper dig med din obotliga smärta

Smärtpunkten är en privatklinik som specialiserat sig på nack- och ryggsmärta. Många patienter med långvarig nack- och ryggsmärta, bland annat patienter med pisksnärtsskador, får ofta besked om att de kommer att få leva med sin smärta. Vår erfarenhet visar att detta inte behöver vara sant. En stor andel av de patienter som vi har behandlat upplever att de har blivit så mycket bättre att de fått livet tillbaka.

Hatem Kalawy


Smärtpunkten är en privatklinik som specialiserat sig på nack- och ryggsmärta. Många patienter med långvarig nack- och ryggsmärta, bland annat patienter med pisksnärtsskador, får ofta besked om att de kommer att få leva med sin smärta. Vår erfarenhet visar att detta inte behöver vara sant. En stor andel av de patienter som vi har behandlat upplever att de har blivit så mycket bättre att de fått livet tillbaka.